กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การคมนาคมและการขนส่ง
หมวดหมู่ย่อย: การคมนาคมขนส่งทางบก

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
112-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
212-12-2012 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
121-03-252217-09-2522- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
28-01-25519-01-2551- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
31-12-25432-12-2543- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
430-06-24941-07-2494- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
517-12-255617-03-2557- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
623-12-255723-03-2558- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
729-03-255630-03-2556- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
823-02-249724-02-2497- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
931-10-25551-11-2555- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1031-12-25211-01-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
11  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
122-04-25353-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
137-04-25428-04-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1412-05-252217-09-2522- View ref. 1
- View ref. translation. 1
1516-11-254017-11-2540- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1627-10-248226-12-2482- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1710-02-247710-02-2477- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล