กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การคมนาคมและการขนส่ง
หมวดหมู่ย่อย: การคมนาคมขนส่งทางน้ำ

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
117-05-2004 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
127-07-254825-10-2548- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
24-02-25374-06-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
315-05-249416-05-2494- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
422-10-254720-01-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
55-08-24561-09-2456- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
67-07-25608-07-2560- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
74-02-25483-05-2548- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
821-04-252220-07-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
918-12-252119-12-2521- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1010-04-24827-10-2482- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศเวียดนาม

Vietnam flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
125-12-20011-01-2006- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล