กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: วิทยาศาสตร์
หมวดหมู่ย่อย: การวิจัย

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
119-07-2013 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์

Philippines flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
12-04-25353-04-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
2  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
329-12-253430-12-2534- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
413-02-255114-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
52-04-25353-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
625-02-252226-02-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
722-08-254123-08-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
81-11-25022-11-2502- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล