กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การแพทย์และสาธารณสุข
หมวดหมู่ย่อย: การแพทย์

Search  

กฎหมายประเทศเมียนมา

Myanmar flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
114-08-249915-08-2499- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
218-05-254219-05-2542- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
36-03-25517-03-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
429-11-254227-05-2542- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
523-04-254524-04-2545- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
616-12-255617-12-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
71-02-25562-02-2556- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
819-09-253720-09-2537- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
922-10-254723-10-2547- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1011-08-252512-08-2525- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
1115-03-254116-03-2541- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1212-10-253313-10-2533- View ref. 1
- View ref. translation. 1