กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การแพทย์และสาธารณสุข
หมวดหมู่ย่อย: โรค

Search  

กฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
128-08-255822-02-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
28-09-25586-03-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. translation. 1
312-02-253513-02-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
42-03-25583-03-2558- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล