กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: การแพทย์และสาธารณสุข
หมวดหมู่ย่อย: การดูแลสุขภาพ

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
110-06-201010-06-2010- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
229-06-2010 - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
15-04-25356-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
25-04-25354-08-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
313-02-255114-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
47-04-25358-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
527-04-252228-04-2522- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
622-10-254723-10-2547- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
75-09-25286-09-2528- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
816-06-246116-06-2461- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
930-03-255931-03-2559- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1020-02-255121-02-2551- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1119-03-255020-03-2550- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
1218-11-254519-11-2545- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
138-04-25359-04-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล