กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: โครงสร้างพื้นฐาน
หมวดหมู่ย่อย: พลังงาน

Search  

กฎหมายประเทศกัมพูชา

Cambodia flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
120-12-2011 - View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
112-02-253513-02-2535- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
24-10-24834-10-2483- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
323-04-251424-04-2514- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
425-10-248425-10-2484- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล