กฎหมายแยกตามประเทศสมาชิกอาเซียน

ASEAN law by law category กฎหมายภายในประเทศสมาชิกอาเซียน>กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

หมวดหมู่หลัก: โครงสร้างพื้นฐาน
หมวดหมู่ย่อย: สาธารณูปโภค

Search  

กฎหมายประเทศลาว

Laos flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
13-04-1999 - View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
- View ref. 4
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศสิงคโปร์

Singapore flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
1  - View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปลกฎหมายประเทศไทย

Thailand flag ชื่อกฎหมาย วันที่ประกาศ วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ข้อมูลต้นฉบับกฎหมาย ข้อมูลการแปลกฎหมาย
122-09-248522-09-2485- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
22-11-25111-05-2512- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
327-11-250328-11-2503- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
428-07-252029-07-2520- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
519-10-244619-10-2446- View ref. 1
ไม่มีข้อมูลการแปล
628-02-253529-03-2535- View ref. 1
- View ref. 2
ไม่มีข้อมูลการแปล
716-05-255917-05-2559- View ref. 1
- View ref. 2
- View ref. 3
ไม่มีข้อมูลการแปล